Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Liberty ship
1. เรือขนาด ๑๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากในเวลาสงคราม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน