Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Leonowens, Anna n.
1. นางแอน-นะ ลิออน-โอะเว็นส หญิงอังกฤษที่เข้ามาสอนหนังสืออยู่ในราชสำนักพระจอมเกล้ามีเรื่องราวปรากฎอยู่ในหนังสือชื่อ Anna and the King of Siam และละครเรื่อง The King and I

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน