Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Leo (ลี-โอ) n.
1. สิงโต
2. ดาวหมู่หนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ
3. ราศีสิงห์
4. ชื่อสันตะปาปา ๑๓ องค์นับแต่ Leo I (๓๙๐-๔๖๑) เป็นต้นมา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน