Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Lazarus (แลส-อะรัซ) n.
1. คนขี้เรื้อนที่พระเยซูได้ชุบให้ฟื้นขึ้นจากหลุม, คนขี้เรื้อน, คนขอทาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน