Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Latin peoples
1. คือ ชาวฝรั่ง สเปน โปรตุเกส อิตาลี, ภาษาของชาวเลเฌียม
2. ภาษาละติน, สืบมาจากภาษาละติน, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน