Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Laputan (ลัพยู-แท็น) n. adj.
1. ชาวเมือง Laputa (ลัพยู-ทะ) ในเรื่อง Gulliver's Travels มีความพอใจแต่จะเป็นปราชญ์, เกี่ยวกับหรือเหมือนกับชาวแลปิวตัน, ลม ๆ, ชอบฝัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน