Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Kuroshio (คูโระฌี-โว) n.
1. สายน้ำร้อนซึ่งให้ความอบอุ่นแก่ญี่ปุ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน