Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Kenilworth n.
1. เมืองเคน-อิลเวิธในอังกฤษที่ตั้งปราสาทโบราณ
2. เรื่องอ่านเล่นเรื่องหนึ่งของ Scott

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน