Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Kant n.
1. คานท นักปราชญ์ชาวเยอรมัน ผู้วางความเห็นไว้ว่า สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในใจของเราเอง ๑๗๒๔-๑๘๐๔

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน