Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Job (จ็อบ) n.
1. ผู้มีความอดทนอย่าง Job (โจบ) ในคัมภีร์คริสต์ศาสนา, เหมา (งาน) ให้ผู้อื่นทำ, งานเหมา, งานชิ้น, งานจ้าง, งาน
2. เอาออกให้เช่า
3. หาประโยชน์ส่วนตัว
4. (รถ, ม้า) เช่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน