Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Ixion's wheel (อิคไซ-อ็อนส ฮวีล)
1. ล้อซึ่ง Ixion (อิคไซ-อ็อน) กษัตริย์องค์หนึ่งในนิยายกรีกสมัยโบราณถูกทรมานมัดไว้ในนรกเพราะรักผู้หญิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน