Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Italian (อิแทล-แย็น) n. adj.
1. ชาวอิตาลี, ภาษาอิตาลี, เกี่ยวกับอิตาลี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน