Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Israelited
1. ที่ข้ามทะเลแดงตามคัมภีร์ฮีบรู
2. เจ้าของโรงรับจำนำชาติยิว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน