Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Israel (อีส-ริเอ็ล)
1. หรือปาเลสไตน์ในสมัยก่อนชาวประเทศอิสราเอลที่ตั้งขั้นใน ค.ศ.1948 เรียกว่า Israeli (อิสเร-ลิ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน