Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Irish bull
1. ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้ามทำให้ผู้ฟังขบขัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน