Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Iranian (ไอเร-เนียน) n. adj.
1. ชาวอิหร่าน, เกี่ยวกับอิหร่าน, เกี่ยวกับภาษาจำพวกที่พูดกันในเปอร์เซียสมัยโบราณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน