Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


I shall go tomorrow
1. ฉันจะไปพรุ่งนี้, ถ้าใช้กับบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ แสดงเจตนาหรือการบังคับ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน