Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hungary (ฮัง-กะริ)
1. ในส่วนกลางของทวีปยุโรป, เกี่ยวกับฮังการี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน