Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hospitable (ฮอซ- พิทะบ'ล) adj.
1. ดู host เจ้าของบ้าน, การรับรองแขก, มารยาทเจ้าของบ้าน, เป็นเจ้าของบ้านที่ดี, ใจดีกับแขกและคนแปลกหน้า, ต้อนรับขับสู้
2. มีใจยินดีรับรอง (ความคิดใหม่)
3. (เงา) ให้ความร่มเย็น, เมตตากรุณา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน