Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hohenzollern n.
1. ราชวงศ์ โฮ-เอ็น สอล-เอิน ซึ่งปกครองเยอรมนีจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน