Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hobbes, Thomas n.
1. ฮอบส ชาวอังกฤษผู้วางหลักในทางการเมืองว่าคนทุกคนมีสิทธิที่จะรักษาชีวิตและหาความสุขของตนเอง ๑๕๘๘-๑๖๗๙

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน