Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hindenburg n.
1. จอมพล ฮีน-เด็นบูค ผู้นำทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ภายหลังเป็นประธานาธิบดีแห่งเยอรมนี ๑๘๔๗-๑๙๓๔

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน