Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hebraism (ฮี-บเระอิส'ม) n.
1. ลักษณะของยิว, ลัทธิพวกยิว, คำพูดหรือสำนวนในภาษายิว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน