Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Harvardian (ฮาฝา-เดียน) n. adj.
1. ผู้ได้รับการศึกษาจากฮาร์วาร์ด, เกี่ยวกับฮาร์วาร์ด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน