Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Grimm's law (กริมส ลอ)
1. กฎที่ Jacob Grimm (จา-โคบ กริม) ชาวเยอรมัน (1785-1863) ได้ตั้งขึ้นแสดงให้เห็นว่าในภาษาที่เกี่ยวดองกันนั้น ถ้อยคำมักเปลี่ยนแปลงมาโดยเปลี่ยนอักษรบางตัว เช่น เปลี่ยน ก เป็น ค หรือ ด เป็น ต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน