Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Gregorian (กเระโก-เรียน) adj.
1. ตามแบบหรือตั้งขึ้นโดย Gregory I (กเรก-โอะริ) ที่ 1 ซึ่งเป็นสันตะปาปาที่กรุงโรม ในศตวรรษที่ 16 แห่งคริสต์กาล, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน