Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Great Day
1. วันที่พระผู้เป็นเจ้าจะมาตัดสินโลก, วันอวสานของโลก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน