Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Galileo Galilei n.
1. (แกลิลี-โอ แกลิเล-อิ) นักดาราศาสตร์อิตาเลียนผู้คิดกล้องโทรทรรศน์ ๑๕๖๔-๑๖๔๒

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน