Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Frankenstein n.
1. ฟแรง-เค็นซไทน นักเรียนหนุ่มในเรื่องหนังสืออ่านเล่นเล่มหนึ่งเป็นผู้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นจากศพมนุษย์ซึ่งในที่สุดได้ทำลายเจ้าของของมันเสีย, ความคิด แผนการ หรือสิ่งใดๆ ที่กลับเป็นเครื่องก่อกรรมทำเข็ญให้แก่ผู้สร้าง = Frankenstein's monster

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน