Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


First Cause
1. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งหลาย คือ พระผู้เป็นเจ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน