Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Fiddle's Green
1. สวรรค์ของพวกกะลาสี อันเป็นที่ซึ่งมีผู้หญิงสวยๆมีเหล้ากินไม่รู้จักหมด และมีการให้ยืมเงินโดยไม่มีการซักถามเหลวไหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน