Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


F
1. = focal length คือระยะของจุดที่แสงรวมกันใช้นำหน้าเลขแสดงความกว้างของเลนส์ เช่น f8 หมายความว่า เลนส์เปิดกว้าง 1 ใน 8 ของ focal length f-stop ความกว้างของม่านเลนส์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน