Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Eton n.
1. โรงเรียนกินนอนของลูกผู้ดีซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในอังกฤษ, มีการกล่าวคำปราศรัยและแห่เรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน