Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Emden n.
1. เรือลาดตระเวน เอม-เด็นของเยอรมันซึ่งทำการอาละวาดเรือค้าขายของพันธมิตรอย่างกล้าหาญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน