Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


East India Company
1. บริษัทอังกฤษที่ตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๖๐๐ เพื่อมาทำการค้าขายในอินเดีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน