Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Downing Street n.
1. ถนน เดาน-อิง ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของรัฐบาล และเป็นทำเนียบของนายกรัฐมนตรี, รัฐบาลอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน