Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Deutschland (ดอยช-ลานท) n. adv.
1. ชื่อที่คนเยอรมันเองใช้เรียกประเทศเยอรมนี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน