Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Czarina n.
1. พระมเหสีของพรเจ้าซาร์, มเหสีพระเจ้าซาร์, คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักที่อี-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน