Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Corsican (คอซิ-แค็น) n. adj.
1. ชาวคอร์ซิกา, เกี่ยวกับคอร์ซิกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน