Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Consolidated Funds
1. เงินทุนบางจำนวนของรัฐบาลอังกฤษที่รวมขึ้นไว้เพื่อการใช้จ่ายประจำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน