Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Cleopatra n.
1. (คลีโอะแพ-ทระ) ราชินีแห่งอียิปต์โบราณมีรูปร่างงามจนใครเห็นก็หลงรัก ๖๙-๓๐ ก่อนคริสต์กาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน