Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Church Triumphant
1. คริสต์ศาสนิกชนหรือคริสต์ศาสนาในสวรรค์ ซึ่งชนะความชั่วของโลกนี้แล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน