Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Christmastide
1. เทศกาลตรุษฝรั่ง, เทศกาลคริสต์มาส, เวลาน้ำขึ้นหรือลง
2. ลอยตามน้ำ, กระแสน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน