Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Chink (ชิงค) n.
1. เจ๊กพุทราแดง, ดู China จีน, รู, ช่อง, ร่อง, เสียงกระทบกันดังกริ๋ง, ขยับดังกริ๋งเงิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน