Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Chequers (เชค-เอิส) n.
1. ทำเนียบที่รัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษใช้เป็นที่พักผ่อนอยู่ใกล้ลอนดอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน