Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Charity Commissioners
1. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นในอังกฤษสำหรับควบคุมเงินกองการกุศล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน