Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Chamber of Deputies
1. สภาต่ำของประเทศบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน