Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Calvinism (แคล-ฝินิส'ม) n.
1. ลัทธิของ Calvin (แคล-ฝิน) ชาวฝรั่งเศส (๑๕๐๙-๑๕๖๔) ผู้ตั้งนิกายฝ่ายโปรเตสแตนต์ขึ้นนิกายหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน