Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Californian (แคลิฟอเนียน) n. adj.
1. ชาวแคลิฟอร์เนีย, เกี่ยวกับแคลิฟอร์เนีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน