Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bunsen burner (บัน-เซ็น เบอ-เนอะ) n.
1. ตะเกียงฟู่ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการทดลองเคมี ซึ่ง Bunsen (บัน-เซ็น) นักเคมีชาวเยอรมันเป็นผู้คิดขึ้น ๑๘๑๑-๑๘๙๙

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน